Hoe lees je Openbaring?

Thema: Openbaring

De Bijbel eindigt met het meest onbegrijpelijke boek van allemaal: Openbaring. We kunnen er eindeloos mee puzzelen of negeren het juist liever. Reinier Sonneveld ziet Openbaring als een beeldenexplosie om je te troosten.

Er zijn twee soorten christenen, denk ik weleens: zij die het boek Openbaring nooit lezen en zij die niets anders lezen. De meeste christenen vermijden het, omdat de buitelende beelden hen verwarren en het geweld hun tegenstaat. Een minderheid kan er intussen juist geen genoeg van krijgen en vindt altijd weer nieuwe betekenissen en lagen. Beide groepen trekken tegenovergestelde conclusies over het boek, maar baseren die verrassend genoeg op hetzelfde misverstand.

Het misverstand is dit: Openbaring zou een reeks gecodeerde voorspellingen van latere historische gebeurtenissen zijn. Stel dat je de Tweede Wereldoorlog wilt voorspellen, dan vervang je bijvoorbeeld Adolf Hitler door een getal (misschien 56, omdat zijn voornaam vijf letters telt en zijn achternaam zes), Duitsland noem je Oostland, tanks beschrijf je als stalen doodskisten, enzovoorts.

Bij Openbaring zou dan je opdracht zijn dit soort codes te ontcijferen. Waar staan die gigantische ijzeren sprinkhanen in hoofdstuk 9 precies voor? Dat zijn misschien wel de huidige drones. En wat betekent dat mysterieuze getal 666?

Lees meer: Hoe lees je Openbaring? – EO

Bekijk alle berichten in thema: Openbaring

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.