Denk mee over kerkverlating

 

“We zijn gericht op kerkelijke groei maar er is geen aandacht voor kerkverlaters en hun ouders. Dit is een probleem waar wij als kerk mee te maken hebben en waar we vooral in pastoraal opzicht wat aan moeten doen.”

Anja Moesker deed onderzoek, sprak ouders en hun kinderen die de kerk verlaten hadden en zegt: “Het is een kwetsbaar en emotioneel onderwerp dat ouders raakt. Maar ze staan er vrijwel alleen voor en er is te weinig support vanuit de gemeente.” Ze vindt het belangrijk dat we ons bewust worden van dit probleem en erover praten. Ze benoemt de strategieën van ouders die het gevoel hebben dat zij de doopbelofte niet waar konden maken. Hoe ga je om met schaamte, teleurstelling, pijn en verdriet?

Gezin van God
“Ik vind de nonchalance in de kerk heel erg, dat we dit maar laten gebeuren zonder er aandacht aan te schenken!” En ze stelt ons de vraag: ‘Zijn wij het huisgezin van God? Het gezin waar je fouten mag maken, waar je elkaars pijn deelt en elkaar helpt? Of zijn we een verzameling gelovigen in de kerk?”
Daarmee doelt ze ook op de jonge kerkverlaters die vooral het sociale klimaat in de gemeente noemen als reden van vertrek; het oordelen en uitsluiten van mensen maar ook de reacties op het uiten van hun twijfels. “Mogen jongeren twijfels hebben en kunnen ze kritische vragen stellen waar serieus mee omgegaan wordt?”

Een aantal punten uit het onderzoek van Anja worden aangestipt door Martinus Bos, die haar hierover vragen stelt. De uitslagen laten nog op zich wachten maar bekijk de opname van dit gesprek en denk vast mee met hen.

Bekijk dit interview op Beleefmee.nl

Bekijk alle berichten in thema: In de kerk - Uit de kerk

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.