Darwin en God gaan prima samen

Gijsbert van den Brink is de eerste Nederlandse orthodox-gereformeerde theoloog die geen moeite meer heeft met Darwins evolutietheorie.

Zo’n vijftien jaar terug stond Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie aan de Amsterdamse Vrije Universiteit, nog op het standpunt dat het bijbelverhaal uit Genesis letterlijk vertelt hoe God mensen, dieren en planten heeft geschapen.

Geleidelijk kwam hij tot de conclusie dat de verklaring van Darwin betere kaarten heeft voor het ontstaan van de diversiteit aan leven op aarde. In een uitvoerige studie zet hij nu uiteen hoe orthodox-gereformeerde geloofsvoorstellingen tóch te rijmen zijn met een aarde van miljoenen en miljoenen jaren oud.

‘Of je gelooft in evolutie óf je gelooft in Gods soevereine wil’, stelt de atheïstische filosoof Herman Philipse. Wat vindt u?

“Evolutie kan als zodanig door God gewild zijn. Het toevalskarakter van natuurlijke selectie sluit niet uit dat op een hoger plan wel degelijk zoiets als goddelijke sturing, voorzienigheid of leiding een rol kan spelen.”

Waar veel christenen al lang geen problemen meer hebben met een symbolisch lezen van het bijbelboek Genesis, is dit bij orthodox-gereformeerde protestanten nog een groot discussiepunt. Hier en daar geldt de evolutietheorie zelfs nog als ‘atheïstisch complot’. Van den Brinks studie is een breuk met een lange traditie. Met name bij behoudende protestanten (Van den Brink rekent zich tot de Gereformeerde Bond, de orthodoxe flank van de Protestantse Kerk in Nederland) heeft hij een gezaghebbende reputatie. Zo was hij co-auteur van de ‘Christelijke dogmatiek’, een handboek dat na verschijnen vele drukken beleefde.

Lees verder op Trouw.nl

Bekijk alle berichten in thema: Wetenschap in Gods wereld

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.