Conflict of verrassende ruimte

Leerzaam, inspirerend – en eigenzinnig:

Henk Geertsema over Bijbel en evolutie

Prof. Henk Geertsema schreef met Bijbel en evolutie een indrukwekkend boek. Het behelst een integere zoektocht naar de bedoeling van de Bijbel in relatie tot de oorsprongsvragen. Het is voor een filosoof ook een opvallend gelovig boek. In een Epiloog biedt Geertsema zelfs nog een mooi persoonlijk geloofsgetuigenis. Maar de eerbied voor de Schrift is voortdurend voelbaar. Geertsema is behalve filosoof dan ook theoloog en heeft zich blijkens zijn verantwoording ook goed in de theologische literatuur ingelezen.

In vergelijking met andere recente boeken over christelijk geloof en evolutie richt Geertsema zich niet zozeer op allerlei theologische kwesties maar op de vraag hoe de Bijbel gelezen wil worden in relatie tot evolutie. Dat gebeurde in die andere boeken natuurlijk ook wel, maar Geertsema pakt het consequenter aan. Hij kijkt “systematisch (…) naar alle teksten in de Bijbel waarvan wel gedacht wordt dat ze in strijd zijn met de theorie van de evolutie” en stelt daarbij de vraag welke ruimte de Bijbel geeft voor de resultaten van de hedendaagse (evolutie)wetenschap (8). Opvallend is dan dat hij die resultaten eigenlijk niet afzonderlijk bespreekt. Wel geeft hij in allerlei hoofdstukken en passant korte schetsen van “het beeld dat de evolutietheorie oproept” (85). Het tweede kernwoord uit de titel van het boek krijgt zodoende wat minder reliëf dan het eerste. Dat is voor de lezer wat onhandig maar tot problemen leidt het niet, omdat achter de kenschetsen veel kennis van zaken schuilgaat. Bovendien bakent Geertsema zorgvuldig af wat wetenschap wel en niet kan doen – komend uit de traditie van Herman Dooyeweerd heeft hij een scherp oog voor haar beperkingen.

Lees verder op de website Sophieonline.nl

 

Bijbel en evolutie

Blog van BOB WIELENGA op Onderwegonline | 3 SEPTEMBER 2021

(Bob Wielenga is emeritus predikant van de NGK Kampen en woonachtig in Zuid-Afrika)

We kunnen niet alles lezen wat de moeite waard is. Ieder kiest wat hem of haar interesseert. Literatuur over schepping en evolutie heb ik zelden gelezen. De verhitte debatten tussen creationisten en evolutionisten sinds de publicatie van VU-bioloog Jan Lever in de jaren zestig stonden me tegen. Hoe belangrijk het gesprek over geloof en wetenschap ook is, ik liet het graag aan anderen over. En sinds ik in Zuid-Afrika werk, is de thematiek vrijwel helemaal uit mijn aandachtsveld verdwenen. Het is een typische geloofshobbel voor westerse christenen; in Afrika hebben de gelovigen wel andere problemen aan hun hoofd.

Toch heb ik het laatste boek van professor Henk G. Geertsema gelezen: Bijbel en evolutie. Blijvend conflict of verrassende ruimte (Buijten en Schipperheijn Motief). De auteur ken ik persoonlijk en verschillende van zijn publicaties heb ik gelezen. Dit is dan ook de enige reden waarom ik me, laat in mijn leven, in deze materie heb verdiept.

Lees de blog verder op Onderwegonline

Kritische aantekeningen bij het boek van Henk Geertsema lezen we op Geloof-kerk-wereld:

Lees deze kritische aantekeningen van 5 juli 2021 hier

Bekijk alle berichten in thema: Wetenschap in Gods wereld

Opkijken is een online platform om werkers in de kerk te ondersteunen door het aanbieden van filmpjes, informatie, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

Meer in Opkijken

Herkerken

Herkerken

‘Als kerk nou is een werkwoord wordt…’

In de serie Denk eens mee op Beleefmee.nl een interview met Peter Wierenga n.a.v. het in 2020 verschenen boek ‘Herkerken’, dat Peter schreef, samen met Remmelt Meijer.

Lees meer

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Wat bedoelen we met ‘de kerk’?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Lees meer

Vier de Kerk

Vier de Kerk

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Dat is een geweldig idee.

Om je daarbij te helpen, hebben wij als kerkelijke organisaties een box samengesteld vol inspirerende ideeën voor het begin van dit nieuwe seizoen.

Lees meer

Kerkpunt/Materialen

Kerkpunt/Materialen

Op zoek naar een thema en invulling voor het startweekend of de startzondag? Het team van Kerkpunt ontwikkelde speciaal voor deze feestbox het materiaal ‘Ontvangen en verwonderen’. Start het nieuwe seizoen met samen in verwondering stilstaan bij wat de gemeente van God heeft ontvangen.

Lees meer

Anne Appelo

Anne Appelo

Wat kreeg Anne van huis uit mee over God en geloof?

Muziek was een rode draad in de geloofsopvoeding van Anne Appelo. Geen wonder dat ze juist via deze weg op haar 18e God écht heeft ervaren.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang regelmatig waardevolle artikelen of handig werkmateriaal voor bijvoorbeeld een bijbelstudie of werkgroep, direct in je inbox.