Rol van LPB media

LPB media behartigt de belangen van de lezers uit onze kerken. We bewaken dat gereformeerde lectuur ingelezen blijft worden. Daarom willen we graag weten welke broers en zussen uit onze kerken lezer willen zijn bij bibliotheekservice Passend Lezen.

Wij vragen u om zich via LPB media aan te melden. Wij kunnen via het aanmeldformulier op de website van Bibliotheekservice Passend Lezen u aanmelden.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
• Uw naam
• Adres, postcode en plaats
• geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Wilt u gebruik maken van Gereformeerde lectuur of van boeken?
• Welke leesbeperking hebt u?

U kan dit sturen naar info@lpbmedia.nl