Rol van LPB media

LPB media behartigt de belangen van de lezers uit onze kerken. We bewaken dat gereformeerde lectuur ingelezen blijft worden. Daarom willen we graag weten welke broers en zussen uit onze kerken lezer willen zijn bij loket Aangepast-lezen.

Wij vragen u om zich via LPB media aan te melden. Uw aanmelding wordt doorgegeven aan het loket Aangepast-lezen. Daarna krijgt u een uitgebreid aanmeldingsformulier toegestuurd.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
• Uw naam
• Adres, postcode en plaats
• geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Wilt u gebruik maken van Gereformeerde lectuur of van boeken?

U kan dit sturen naar info@lpbmedia.nl