Kosten

Het lenen van boeken voor blinden en slechtzienden is gratis. Dit is mogelijk, omdat het werk deels door de overheid wordt gesubsidieerd. Deze subsidie heeft echter zijn beperkingen en is voor een optimale dienstverlening niet toereikend. Daarom wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor tijdschriften wordt meestal abonnementsgeld gerekend. Dit is nooit hoger dan de kosten van het tijdschrift in ‘gewone druk’.

Voor lezers is het omzetten van privé-lectuur, bijvoorbeeld een bijsluiter, gratis. Meer informatie kunt u vinden op www.anderslezen.nl

Voor de kosten op tijdschriften bij het CBB kunt u hun catalogus raadplegen.