Daisy speler

De Daisy-cd’s van bibliotheekservice Passend Lezen moeten op speciale cd-spelers (zgn. Daisy-spelers) worden afgespeeld. De aanschaf van zo’n speler wordt vaak vergoed door de ziektekostenverzekering. U kunt bij hen een aanvraagformulier opvragen. Mocht de ziektekostenverzekeraar de aanschaf niet vergoeden, raden we u aan om dit voor te leggen aan uw diaconie.

Waar zijn de hulpmiddelen te verkrijgen?
Informeert u bij de thuiszorgwinkel of hulpmiddelenwinkel in uw woonplaats of daar het gewenste hulpmiddel te leen is. Ook kunt u bij uw zorgverzekeraar navragen of het hulpmiddel voor vergoeding in aanmerking komt. Meer informatie vindt u bij het hulpmiddelen informatiecentrum

Bekende leveranciers van hulpmiddelen voor visueel gehandicapten zijn onder andere: