ANBI – instelling

Onze organisatie is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN-nummer: 810456680. Hierdoor is een gift aan onze organisatie voor u aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Via onderstaande link publiceren wij de jaarrekening en het jaarverslag.