Als ondernemer

Wij geloven dat je samen sterker staat en elkaar kunt helpen. Daarom zoeken wij altijd verbinding met maatschappelijk betrokken bedrijven en ondernemers.

Steunt u ons?
Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de
€ 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden. Het vastleggen van een periodieke schenking in een overeenkomst is voor bedrijven niet van toepassing.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst.

Samenwerken
LPB media is sterk in het maken van eigentijdse media met gebruikmaking van zoveel mogelijk de nieuwste middelen. U bent bijvoorbeeld sterk in pastoraat, diaconaat of communicatie. Om elkaar te helpen, kunnen wij gebruik maken van elkaars expertise.

Wij hebben samenwerkingsverbanden met:
steunpunt Bijbelstudie
De LOK, Landelijke Organisatie Kerktechniek
NCB, Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging
Kerkpunt

Graag bekijken wij met u de mogelijkheden in samenwerken!