Home

Wij geloven dat we door ons werk en met eigentijdse media
mensen dichter bij God mogen brengen.
LPB media wil binden en verbinden. Daarmee maken we zichtbaar
hoe geloofsovertuiging, onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar
en levensinvulling concreet kunnen worden in het dagelijks leven.

De producten van De Luisterpost kunt u vinden door op Beleefmee te klikken.

Beleef geloof en kerk dichtbij. Kijk onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen. 

Opkijken verzamelt allerlei video’s en documenten voor het werk in de kerk of voor eigen geloofsverdieping.

Technimedia biedt technische ondersteuning bij producties, evenementen en kerktechniek.

Niets kan ons scheiden…?!

Lege kerken, lege concertzalen, geen evenementen of bijeenkomsten… Corona heeft de wereld op z’n kop gezet en het leidt tot veel vragen, ook vragen in gebed aan God. We geloven dat wie schuilt bij Hem nooit alleen zal zijn, ook niet in alle pijn, moeite en verdriet. Niets kan deze band van Liefde verbreken (Romeinen 8:33-39). Ook onze onderlinge band als broers en zussen in het geloof blijft altijd bestaan. LPB media hoopt daarin bij te dragen door programma’s aan te bieden die deze band van Liefde versterkt. Een boodschap van Zijn Koninkrijk dat komt! Kijkt u maar eens op www.beleefmee.nl waarop lezingen, meditaties, concerten en andere mooie uitzendingen te vinden zijn, waar al veel mensen van genieten die sowieso al niet de deur uit kunnen vanwege ouderdom of ziekte. Hebt u hulp nodig? Dan verwijzen wij u graag naar de website: www.nietalleen.nl Wilt u meer informatie over het coronavirus? Ga dan naar: het corona dossier van het diaconaal steunpunt

Plannen richting 2022

‘Vooruit’ is de titel van dit document. Daarin zit de onverstoorbaarheid van onze vorige voorzitter die regelmatig de woorden ‘moedig voorwaarts’ gebruikte als er tegenwind was. Tegelijk zit hierin het appel om niet achteruit te kijken om te zien hoe gezegend het verleden was, maar vooral naar de toekomst wat we de komende tijd mogen betekenen. Zo blijven we ons werk ook doen. We leveren in een steeds complexere maatschappij onze dienstverlening aan de kerken, waarbij wij zien dat ook de kerkelijk wereld steeds verandert. Dit vraagt om aanpassing aan de nieuws situatie en zoeken naar nieuwe wegen. Er is tegelijk één constante, en dat is onze goede God in de hemel. Voor Hem doen we als eerste ons werk, en tegelijk voor onze naaste. We evalueren regelmatig onze mogelijkheden en in vertrouwen op God plannen we jaarlijks onze activiteiten. Dat geeft rust.

Waar vind je ons?

Contact

Postbus 499, 8000 AL Zwolle 
038 42 70 448 | info@lpbmedia.nl 
IBAN-nr  NL72INGB0001250509    

ANBI